banner

Studiecentrum Pa Kua

Studiecentrum Pakua stelt zich ten doel een van de meest authentieke vormen van acupunctuur onder de aandacht te brengen van de TCM gemeenschap. Wij streven daarbij zowel naar het behoud van als naar het uitdragen van deze stijl. Tevens willen wij het doen van onderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van deze stijl bevorderen. (lees verder...)

Klassieke bronnen

Studiecentrum Pakua is tevens een platform voor nascholings-initiatieven over en onderzoek naar de filosofische wortels van de traditionele Chinese geneeskunde. Heden ten dage zien we in ons vakgebied een hernieuwde belangstelling voor de klassieke bronnen van de TCM alsmede voor de vele stijlvormen en scholen die daar in de loop der eeuwen gestalte aan hebben gegeven. Over de hele breedte van de TCM gemeenschap zien we steeds vaker dat men zich bezint op de uniformiteit van de gestandariseerde vorm van TCM die wereldwijd zo populair is geworden, terwijl er gelijktijdig met meer openheid gekeken wordt naar het originele karakter van diversiteit en pluriformiteit in de TCM waarin zoveel rijkdom aan visie verweven is. Studiecentrum Pakua hoopt te kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken van die visionaire rijkdom door nascholingen aan te bieden die die openheid in benadering van het vakgebied als eerste criterium stellen. (lees verder...)