De recente geschiedenis van acupunctuur volgens de filosofie van stammen en takken begint bij een memorabel persoon, Dr. J.D. van Buren (27 november 1921 – 12 mei 2003) die eigenhandig verantwoordelijk is voor het reconstrueren van deze vorm van acupunctuur.

Dr. van Buren werd geboren in het theosofisch centrum te Batavia, voormalig Nederlands-Indie, uit Nederlandsche ouders. Zijn moeder was taalkundige en gaf lezingen in esoterische onderwerpen. Tijdens de scheiding van zijn ouders vertrok hij naar Nederland waar hij op een kostschool verbleef. Zijn moeder hertrouwde met een Britse man die ook in de theosofische beweging actief was. Aanvankelijk pendelden de van Buren’s op en neer tussen Holland en Engeland totdat zij zich op zijn 14 jarige leeftijd vestigden in Madras, Brits-India. Mede dankzij deze vroege migraties van en naar het oosten en door de voortdurende blootstelling aan de esoterische gedachtenwereld van de theosofische vereniging van zijn moeder en stiefvader, werd oosterse filosofie hem met de paplepel ingegoten. In Madras leerde hij van de president van de theosofische vereniging hoe Indiase filosofie practisch te vertalen, met name Yoga filosofie. Deze invloeden hebben zijn hele leven doordrongen en zijn blijvende drijfveren gebleven in zijn latere onderzoekingen in de acupunctuur.

In 1947, na de tweede wereldoorlog, vestigde J.D. van Buren zich in Engeland, waar hij zich in de jaren daarna bekwaamde in verpleging, naturopathie, osteopathie en homeopathie. Zijn eerste kennismaking met Chinese acupunctuur was tijdens een intensief seminar met Dr. Jacques Lavier, de bekende Franse acupuncturist die mede verantwoordelijk was voor de introductie van Chinese geneeskunde in Europa. Vele van de latere pioniers van acupunctuur in het Westen waren bij dit seminar aanwezig, onder meer Dr. J.R. Worsley die later de vijf elementen school oprichtte.

Dr. van Buren zette zijn studie van acupunctuur zelfstandig voort waarbij hij de theoretische en filosofische aspecten van de Chinese geneeskunde scherp onderzocht tegen de achtergrond van zijn osteopatische praktijk. Pas veel later begon hij naalden te gebruiken.

In 1972 ging hij naar Taiwan en behaalde daar zijn “Doctorate in acupuncture” bij de Chinese meester Wu Wei Ping. In 1974 kreeg hij tijdens een studiereis in Korea een tekst in handen over de traditionele leer van de Hemelse stammen en de Aardse takken, een doctrine die onder de invloed van het communisme in China zelf nagenoeg verdwenen was. Deze tekst was geschreven door de Sino-koreaanse Dr. Chang Bin Li en bleek de wortels van Chinese filosofie bloot te leggen op een manier die zeer aansloot bij de zienswijze van Dr. van Buren.

Het is de grote verdienste van Dr. van Buren dat hij zijn leven vanaf dat moment ter beschikking heeft gesteld om deze filosofische wortels van de Chinese acupunctuur te onderzoeken, te preserveren en om te zetten naar een toepasbare manier van behandeling. Als klinisch behandelaar was hij onovertroffen, benaderde zijn patienten met grote compassie en behandelde mensen met schier onbehandelbare aandoeningen vaak succesvol en met grote toewijding.

Dr. van Buren richtte acupunctuur scholen op in Nederland, Engeland, Noorwegen en Australie. De scholen in Nederland en Engeland opereerden onder de naam ICOM en in Engeland is de ICOM tot op het heden actief. Vele grote namen uit de huidige acupunctuur wereld zijn begonnen bij Dr. van Buren: zo zijn daar bijvoorbeeld Leon Hammer; Peter Firebrace; Joan Duveen; Peter van Kervel; Peter Deadman; Giovanni Macioca; Royston Gold, om er een paar te noemen.

Met name Joan Duveen en Peter van Kervel hebben, zowel internationaal als binnen Nederland, de fakkel van Dr. van Buren overgenomen. In 1988 hebben zij in Nederland het Studiecentrum PaKua opgericht om de overlevering van stammen en takken acupunctuur voort te zetten en verder door te geven, alsmede om de filosofische wortels van TCM uit te diepen.

 

Heden ten dage wordt het Studiecentrum PaKua vormgegeven door mensen uit de volgende generatie, welke door Duveen en van Kervel zijn opgeleid. Anno 2010 is de zijn de doelstellingen van PaKua in essentie niet zoveel veranderd ten opzichte van de beginperiode in de tachtiger jaren, maar de achtergrond waarin we aan deze doelstellingen vorm geven vraagt om een nieuwe gerichtheid. Daar waar de start van het verhaal van deze vorm van acupunctuur ging over de periode van pionieren, ging het in de daarop volgende periode over het uitdragen, verhelderen en overdraagbaar maken van; zo gaat het nu om het zichtbaar maken van de plaats van de filosofie van de Hemelse stammen en Aardse takken in de TCM in het algemeen. De huidige hernieuwde belangstelling voor de klassieke bronnen van TCM zien wij als een open uitnodiging om dit deel van die bronnen uit te lichten. Daarnaast willen we elke TCM beoefenaar, en de stammen en takken acupuncturisten in het bijzonder, uitnodigen om deel te nemen aan die taak.