Terug naar Cursussen

Polsdiagnose cursus volgens Master Jeffrey Yuen

 400,00

Lunch, koffie/thee en handouts ingesloten

accreditatie: NVA, Zhong

Datum/Tijd: 12/10/2018 – 13/10/2018; 09.30 – 17.00

Locatie: Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle, https://www.kloosterzwolle.nl

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Polsdiagnose volgens Master Jeffrey Yuen zal worden gegeven door Cissy Majebé en Tracy Peck. Beide zijn sinds lange tijd studenten van Jeffrey Yuen en zijn persoonlijk door hem getraind. Hij is erg blij dat beide naar Nederland gaan komen om de tweedaagse training te geven.

Polsdiagnose en het inzicht om een link te leggen tussen deze bevindingen en het ziekteverhaal van de patiënt is door de eeuwen heen al de focus geweest van de arts in Chinese Geneeskunde. In de huidige TCM polsdiagnose wordt de polsdiagnose gebruikt ter bevestiging van de signalen en symptomen. In de Klassieke Chinese geneeskunde was de polsdiagnose de eerste stap van de diagnose en werden de signalen en symptomen verzameld en werden gezien als ondersteunend van de polsdiagnose. 

De Mai Jing samengesteld door Wang Shu He beschreef 24 polsbeelden en onderwees niet alleen de 24 statische polsbeelden maar ook de dynamische (bewegende) beelden.

Later breidde Li Shi Zhen dit uit naar 27 – 28 polsen en zocht naar wegen om het nemen van de pols eenvoudiger te maken door te focussen op de statische polsen. 

Dynamische polsdiagnoses gaan over de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organen en de Wei, Qi, Ying Qi en Yuan Qi. Het is dit intero-gerelateerde begrip dat het voor de behandelaar van Chinese Geneeskunde mogelijk maakt een helderder beeld te vormen van de patiënt. Wang Shu He is ook de eerste geweest die het concept van de 8 extra meridianen polsdiagnose introduceerde en hoe deze de constitutie weerspiegelt. 

De cursus zal de statische polsdiagnose kort herhalen om een basisstructuur te leggen waarbinnen gewerkt wordt. Vervolgens zal de focus komen te liggen op de dynamische polsdiagnose zoals is weergegeven door Wang Shu He, die tegenwoordig wordt onderwezen door Jeffrey Yuen. Volgens Jeffrey Yuen zijn de dynamische polsen de brug naar een dieper  inzicht van de polsdiagnose en hoe deze dynamische polsdiagnose een sterke klinische impact kan hebben op je leven.