Elisabeth is in 1949 geboren in Parijs. Ze studeerde filosofie, literatuur en klassieke talen en behaalde In de klassieke talen en filosofie en later ook in Chinees een master.

Toen ze 20 was ontmoette ze pater Claude Larre (s.j.) die toen aan zijn PhD-thesis over de Huainzi werkte en aan een vertaling van de Laozi (Laotze). Door zijn invloed ging ze Chinees studeren en werkte met hem samen aan klassieke Chinese teksten. Ze studeerde ook modern Chinees met een Chinees en een jaar in Taiwan (1974) voor haar studies.

Begin jaren ’70 ontmoette pater Larre dr. Jean Schatz, een westers arts met interesse in Oosterse geneeskunde. Hij was acupuncturist met een speciale interesse voor de klassieke medische teksten.

In die tijd begon ook Elisabeth met een studie Chinese geneeskunde en samen met dr. Schatz en pater Larre begon ze de eerste studiegroep in Parijs van klassieke medische teksten.

Dit leidde tot de stichting van de ‘European School of Acupuncture’ in Parijs in 1976.

Vanuit hun gezamenlijk onderzoek schreven Elisabeth Rochat de la Vallée, pater Larre en dr. Schatz een boek: ‘A Survey of Chinese Medicine’, gepubliceerd in 1979 (Engelse vertaling 1986).

Onder de hoede van het Ricci Instituut te Parijs gaven Elisabeth en pater Larre lezingen, seminars en conferenties over het klassieke Chinese gedachtengoed. Deze lessen werden niet alleen in Parijs en Frankrijk gegeven, maar in verscheidene Europese landen en zelfs even in Amerika.

Ze publiceerden talloze boeken en boekjes over de originele teksten van de Chinese geneeskunde en filosofie.

Midden jaren ’80 ging Elisabeth pater Larre vergezellen bij zijn lessen in de UK en de USA. Samen vormden ze een uniek team dankzij pater Larre’s subtiele begrip van de cultuur, achtergronden en filosofie en dankzij Elisabeth’s kennis van de medische teksten.

Elisabeth geeft nog steeds wereldwijd les over zowel klassieke medische – als filosofische teksten. Ze was zo fortuinlijk om goede vrienden en partners te vinden om mee samen te werken. Zo zijn daar Sandra Hill voor het redigeren en publiceren van de boeken in het Engels door Monkey Press; Peter Firebrace voor het lesgeven in Londen; Ken en Jessica Rose in de USA, met wie ze samen het ‘Three Spring Institute’ oprichtte; en nog vele anderen in verschillende landen.

Elisabeth vindt dat een goede kennis van de Chinese visie op het leven zinvol is, niet alleen om de lessen over Chinese geneeskunde beter te begrijpen, maar ook om ieders praktische benadering en klinische vaardigheden te verbeteren.

Dit is de reden dat ze altijd teksten leest, vertaalt en uitlegt, die over een specifieke pathologie, diagnose en behandeling gaan, of teksten die reflecteren over de aard en betekenis van menselijk leven, en alles ertussenin.

Elisabeth houdt erg van wat ze doet en wil graag zo lang mogelijk doorgaan.