Stichting Studiecentrum PaKua

Secretariaat:

G.van Doornikstraat 5 E-mail: info@pakua.nl

3621 HT Breukelen Website: www.pakua.nl

KvK nr.: 41246084

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Studiecentrum PaKua

Algemene Voorwaarden

Privacy beleid

Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het Studiecentrum en voor de gecontracteerde docenten.

Verstrekte e-mail adressen zullen alleen gebruikt worden bij bekendmaking van nieuw te organiseren cursussen en niet aan derden worden medegedeeld. Op verzoek kan men uit deze mailinglijst verwijderd worden.

Aanmelding

Na registratie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Na de inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de aanmelding zonder kosten kan worden geannuleerd, mits schriftelijk of per mail gemeld aan het secretariaat.

De inschrijving is alleen rechtsgeldig wanneer uw betaling is ontvangen.

Na de inschrijving ontvangt u direct een bevestiging van uw inschrijving via uw mail.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor een seminar of nascholing dient direct het volledige bedrag te worden voldaan. Na betaling ontvangt u direct uw factuur van de seminar en /of nascholing in uw mailbox. Voor betaling wordt gebruik gemaakt van Ideal of PayPal.

Annulering / Afbreken opleiding

Als u zich weer afmeldt voor het seminar / de nascholing nadat u zich heeft geregistreerd dan gelden de volgende voorwaarden.

– Na aanmelding geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de aanmelding zonder kosten kan worden geannuleerd, mits schriftelijk of per mail gemeld aan het secretariaat van Studiecentrum PaKua.

Mocht u na het verstrijken van deze termijn door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven dan worden de volgende termijnen en voorwaarden gehanteerd:

– Bij annulering 5 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de cursus wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

– Bij annulering 2 maanden tot 5 weken of korter voor aanvang van de seminar/bijscholing is € 125.- verschuldigd.

– Bij annulering binnen een termijn van 5 weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

– Bij annulering na aanvang van de cursus/bijscholing is het volledige cursusgeld verschuldigd.

– Bij zeer buitengewone en onvoorziene omstandigheden kan een schriftelijk verzoek om terugbetaling van de cursuskosten worden ingediend bij het secretariaat van Studiecentrum PaKua. Teruggave van het (evenredige) cursusbedrag wordt alleen uitgevoerd naar aanleiding van aantoonbare gegevens. (bijv. een artsenverklaring)

Annulering door Studiecentrum PaKua

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Studiecentrum PaKua zich het recht de opleiding te annuleren. Het eventueel betaalde inschrijfgeld en/of cursusgeld wordt binnen 7 dagen volledig gerestitueerd. Studiecentrum PaKua kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte onkosten.

Certificaat

Na deelname aan een volledig seminar en/of nascholing wordt een certificaat uitgereikt. Uitreiking van een certificaat geschiedt alleen wanneer het volledige cursusgeld is voldaan.

Aansprakelijkheid

Voor schade aan personen en/of persoonlijke bezittingen tijdens seminars en nascholingen kunnen Studiecentrum PaKua en docenten van Studiecentrum Pakua niet verantwoordelijk worden gesteld. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor persoonlijk letsel en/of schade aan personen en/of bezittingen van derden.

Taal

Seminars en nascholingen worden in het Nederlands gegeven. Indien er anderstaligen zijn zullen de seminars en nascholingen in het Engels gegeven worden.

Copyright en cursusmateriaal

Coyright berust bij de betreffende docent

Het cususmateriaal dat wordt verstrekt aan de studenten wordt eigendom van de klant, tenzij anders vermeld